Обучават българските деца като еничари

Българче ли съм – не зная що за майка ме‘й родила кадъна, циганка, еврейка?! Идея нямам, нямам мило. Ходя по земя, която безкрайно чужда е за мене за мене няма нищо свято след учебните промени. Учиха ни нас за роми турци, гърци и евреи за българи дори не помня да са писали тез корифеи. Някъв…