Да се замислят ибрикчиите

Един чужденец, влязъл незаконно у нас, отишъл при българин и му поискал и 1 ябълка, понеже не бил ял цял ден. Нашенецът, понеже бил добряк, му дал. На следващия ден инородецът дошъл с 10-те деца си деца и поискал хляб, понеже били гладни. Нашенецът, имал само един единствен хляб за себе си, жена си и…